SZÁMVETÉS – KÖSZÖNET – HÁLA – ELŐRETEKINTÉS

December vége és január eleje lényeges, sőt rendkívüli mérföldköve esztendőről-esztendőre életünknek. A bennünk lévő és minket körülvevő, társadalmunkat átható ünnepi hangulat közepette, egyfelől visszapillantunk a mögöttünk lévő esztendőre. Számba vesszük, annak fontosabb eseményeit. Kellemeseket és kevésbé kellemeseket egyaránt. Amelyek pozitív vagy negatív értelemben érintettek bennünket, vagy a szeretteinket. Amelyek befolyásolták vagy meghatározták életünket az elmúlt esztendőben. Netán új irányt szabtak további, jövőbeni életünknek.

Mindezeket felidézve, amellett, hogy „elkönyvelünk”, örvendünk, hálát adunk vagy elszomorodunk, önkéntelenül (is) önvizsgálatot (is) tartunk. Illetve önkritikát is gyakorolunk az elmúlt esztendő kapcsán. Mi az, amit kimondottan jól végeztünk, ami pozitív eredményt jelentett ránk, szeretteinkre, munkatársainkra, környezetünkre nézve? Továbbá mi az, amit másképp, jobban is végezhettünk volna? Ami másképp is történhetett és alakulhatott volna? Amikor talán több megértést, tisztességet, szeretetet is tanúsíthattunk volna. Amikor megértőbbek, rugalmasabbak, határozottabbak is lehettünk volna egy adott helyzetben. Ami jobb eredményhez vezethetett volna.

Igen, életünknek egy ilyen fontos állomásánál ajánlatos magunkba szállnunk. Azaz önmagunkba néznünk, és az elmúlt esztendő eseményeiből (amelyek keretében fő- vagy mellékszerepet töltöttünk be, amelyeknek esetleg irányítói vagy irányítottjai, netán szenvedő alanyai voltunk) levonnunk a megfelelő tanulságot, és azt beépítenünk életünkbe. Magunkkal hoznunk / vinnünk. Azaz, áthoznunk az újesztendőbe, és már annak kezdetőtől fogva, gyakorlatba ültetnünk. Egyéni és közösségi életünk, naponkénti tevékenységünk, boldogulásunk, harmonikus életvitelünk (kiépítésének) szolgálatába állítanunk.

Reményekkel telve indultunk el az előző (a 2013-as) év elején. Sok mindent átgondolva, átszabva a korábbi időhöz képest. A korábbi évekhez hasonlóan magunkkal hoztuk barátaink, szeretteink, kollégáink, környezetünk jókívánságát, biztatását, szeretetét. Így felvértezve haladtunk az elmúlt év napjain keresztül. Boldogságban, harmóniában, kiegyensúlyozottságban, jóban és kevésbé jóban, vagy rosszban egyaránt. Netán betegség, fájdalom, csalódás, kiszolgáltatottság, tehetetlenség, hiányérzet és nincstelenség vagy éppen gyász közepette. Voltak órák, napok, időszakok, amikor szerintünk „minden rendben volt bennünk és körülöttünk”. Amikor a megelégedettség vagy az öröm hatotta át életünket.  Máskor viszont a legszívesebben „kimaradtunk volna” mindabból, aminek (akarva akaratlanul) részesei voltunk.

Mindemellett érdemes és ajánlatos az elmúlt esztendőre a köszönet és a hála szavaival gondolnunk. Akkor is, ha voltak benne negatív események. Kétségkívül, kisebb vagy nagyobb mértékben, mindannyiunk életében voltak. Nem tudtuk, és nem tudjuk ugyanis őket (teljes mértékben) kizárni, bármennyire is szeretnénk. Hisz emberi mivoltunkban (hozzáállásunk, szándékunk, képességeink, lelkiismeretünk, jellemünk alapján) nem vagyunk tökéletesek, azaz hiba nélkül. Hozzáállásunk a dolgokhoz, az eseményekhez, azok alakulásához eltérő. Sok esetben pedig (csak) részben, vagy egyáltalán nem tudjuk (a tőlünk független körülményeket) az események alakulását befolyásolni. Olykor kénytelenek vagyunk „sodródni az árral”, akár tetszik, akár nem. Máskor talán „mi vagyunk a kormánykeréknél”, és az események egészen jól (azaz önmagunk, az érintettek és környezetünk megelégedésére), rendben vagy kevésbé elfogadhatóan alakulnak.

Mégis most, az idő távlatából nézve, érdemes köszönettel és hálával visszagondolnunk az elmúlt esztendőre. Részben életünk pozitív eseményeiért, az elért eredményekért. Másfelől azért, mert a negatív élmények súlya alatt nem roppantunk meg. Hanem helyt álltunk, lábra álltunk, és tovább haladtunk. Vagy épp megedződtünk, megerősödtünk, tapasztaltabbak lettünk. Részben önerőből, részben talán úgy, hogy kellő, hathatós segítséget kaptunk. Megértük az esztendő végét, és az újesztendő elejét, ami azt jelenti, hogy újabb (indulási, bizonyítási) esélyt kaptunk, kapunk.

Igen, „itt” vagyunk 2014 elején. Az ünnepi időszak után. Az újesztendő első napjaiban. Jobbára feltöltődve, megerősödve testileg-lelkileg, szellemileg, hitünkben egyaránt. Hiszen az elmúlt napokban elcsendesedhettünk, együtt lehettünk szeretteinkkel, találkozhattunk (talán rég nem látott) barátainkkal. Együtt örvendhettünk egymásnak és kölcsönösen elért eredményeinknek. Együtt élhettük át az ünnepi időszak kellemes, jó hangulatú, meghitt, a közösségi- és egyéni hitélethez kötődő légkörét és alkalmait, különféle közösségi helyszíneken.

Most viszont, mindezek tudatában, mindezt megtapasztalva és érezve, egy új út kezdetén vagyunk. Előre kell tekintenünk. Előreláthatóan munkánk folytatása vagy egy új munkalehetőség, új remények és célok, új eredmények várnak ránk. Netán próbákkal, nehézségekkel tarkítva. Nyilvánvaló, hogy szeretnénk a lehető legjobbat önmagunk és szeretteink számára. Már most az indulásnál, és a folytatásban is, természetesen. Sok mindent lehet tenni természetesen. Íme, néhány ötlet ezen írás tisztelt olvasója részére, nyilván a teljesség igénye nélkül.

Amit (többek között) tehetünk:

1.Elmélyíthetjük, hatékonyabbá tehetjük életünknek egy eddig bevált, pozitív vonulatát (pl. egy kapcsolatot, egy tevékenységet, egy tapasztalatot, szokást, egy hobbit)

2.Változtathatunk eddigi életünkön (felfogás, hozzáállás, egy új terület fele való nyitás vagy egy új munka-/hely stb. vonatkozásában)

3.Kiiktathatjuk életünkből az olyan embereket, akikben csalódtunk, vagy akik negatív értelemben befolyásolták hangulatunkat, tevékenységünket, életünket, annak alakulását.

4.Nyithatunk új emberi/baráti kapcsolatok irányába.

5.Lezárhatjuk életünknek egy korábbi szakaszát, múltunknak egy részét.

6.Tanulhatunk elkövetett hibáinkból, tévedéseinkből, azokat helyrehozva vagy elkerülve a továbbiakban, az újesztendőben.

7.Rövidebb és hosszabb távú megvalósítható célokat tűzhetünk ki, és elindulhatunk azok megvalósítása fele.

8.Nyitottabbak lehetünk környezetünk irányába. „Megláthatjuk”, azokat a helyzeteket, amikor érdemben tehetünk egy embertársunk érdekében.

9.Jobban odafigyelhetünk környezetünk azon tagjaira (családtagok, barátok, kollégák stb.), akik őszintén és tiszta lélekkel viszonyulnak hozzánk. Akikről meg vagyunk győződve, hogy a javunkat akarják, és mindenben velünk és mellettünk (voltak) vannak. Az eddigiekhez képest nagyobb odafigyelést, tiszteletet és megbecsülést tanúsíthatunk irántuk. Hiszen ők, azok, akik hozzánk a legközelebb állnak, akik rendkívül fontos szerepet töltenek be az életünkben.

10.”Szélesítve a kört”, átgondolhatjuk, hogy hogyan lehetünk (nagyobb) hasznára, mindazon közösségeknek, amelyekhez tartózunk: hitközösségünknek, társadalmunknak, nemzetünknek stb.

A lista természetesen egyénileg módosítható, azaz tovább „szabható” a saját (-os) helyzet és igény függvényében.

x             x             x              x              x             x             x

A folytatásban további négy tartalmas gondolat, amelyeket ugyancsak érdemes megfontolni, mert üzenetük meghatározó lehet most az újesztendő kezdetén, de kétségkívül további tevékenységünkre és életünk alakulására nézve is:

„El kell engedned a múltad, hogy lehessen jövőd…”

„Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem ha nincsenek céljaid.” (Benjamin Elijah Mays)

„Legyen célod az életedben. Mindegy mekkora, de legyen célod, ami felé haladsz!”

„Küzdeni csak akkor tudunk, ha van miért. Mert minden küzdelem áldozathozatallal jár, s áldozatot csakis olyan célért tudunk hozni, amelynek értelmét előre látjuk.” (Müller Péter)

x             x             x              x              x             x             x

KÖSZÖNETET MONDUNK MINDEN TISZTELT ÜGYFELÜNKNEK, AZÉRT HOGY 2013-N BIZALOMMAL FORDULTAK HOZZÁNK, KÜLÖNFÉLE HOLLANDIAI VONATKOZÁSÚ ÜGYEIK, MEGBÍZÁSAIK KAPCSÁN!

ÜGYFELEINK MELLETT KÖSZÖNJÜK SZÉPEN MINDEN TOVÁBBI TISZTELT ÉRINTETTNEK, BARÁTNAK, ISMERŐSNEK ÉS NEM ISMERŐSNEK, A BÁTORÍTÁS ÉS BIZTATÁS TISZTA LELKŰ SZAVAIT, MUNKÁNK MÉLTATÁSÁT, POSZTOLT ANYAGAINK ÉS OLDALUNK SOK-SOK KEDVELÉSÉT (LIKE-OLÁSÁT), ÉS A TOVÁBBI KEDVES ÜZENETEKET, ÜDVÖZLETEKET!

JELEN ÍRÁS ANYAGA MELLETT, JÓ SZÍVVEL AJÁNLJUK MINDENKI FIGYELMÉBE HONLAPUNK, FACEBOOK OLDALUNK EDDIGI ÉS JÖVŐBENI ANYAGAIT, POSZTJAIT! SZOLGÁLJA VALAMENNYI, TISZTELT ÜGYFELEINK ÉS MINDEN ÉRDEKLŐDŐ ISMERETÉNEK BŐVÍTÉSÉT, LELKI-ÉRZELMI KIEGYENSÚLYOZOTTSÁGÁNAK MEGTEREMTÉSÉT ÉS MEGŐRZÉSÉT, AZ ESETLEGES VIGASZTALÁST, KIUTAT EGY NEHÉZ HELYZETBŐL, VÁLASZT EGY KÉRDÉSRE. TALÁN TOVÁBBI, ERRE AZ ESZTENDŐRE VAGY AKÁR HOSSZÚ TÁVÚ ÚTMUTATÁST A JÖVŐBENI ÉLETRE NÉZVE!

2014-N IS KÉSZSÉGGEL ÁLLUNK MINDEN TISZTELT MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELÜNK, VALAMINT MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐ RENDELKEZÉSÉRE!

HOLLANDIAI TEENDŐIK, ÜGYEIK KAPCSÁN FORDULJANAK HOZZÁNK TOVÁBBRA IS  BÁTRAN ÉS BIZALOMMAL! AHOGYAN AZT 2013-N IS TETTÉK! AZ ELMÚLT ÉVHEZ HASONLÓAN, IGYEKEZÜNK 2014-N IS A MAXIMUMOT NYÚJTANI, MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNK LEGNAGYOBB MEGELÉGEDÉSÉRE!

KÍVÁNUNK JÓ EGÉSZSÉGET, KELLŐ TESTI ÉS LELKI ERŐT, ELŐMENETELT, GYARAPODÁST, SIKERES TEVÉKENYSÉGET, ÚJ CÉLOK KITŰZÉSÉT ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT, ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÉS ÁLDOTT 2014-ES ESZTENDŐT!

ÖRÖMÜNKRE SZOLGÁL MAJD, HA MINDEZEK ELÉRÉSÉBEN ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN, TÖBB RÉTŰ SZOLGÁLTATÁSAINKKAL, TISZTELT ÜGYFELEINK PARTNEREI LEHETÜNK!

TISZTELETTELJES KÖSZÖNTÉSSEL!

„ANDRÁS TANÁCSADÁS ÜGYINTÉZÉS ÉS ADMINISZTRÁCIÓ” / „ANDRAS ADVIES EN ADMINISTRATIE”

E-mail: andras.info.2007@gmail.com

Tel. 0031308789056; 0031626677458

ÜDVÖZLET

Like-Tetszik az oldal:

https://www.facebook.com/AndrasLapohosNL.Holland.Administration.Consulting

x             x             x              x              x             x             x

ŐSI MAGYAR ÁLDÁS

Áldott legyen a szív, mely hordozott, És áldott legyen a kéz, mely felnevelt                    Legyen áldott eddigi utad, És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény, Hogy másoknak is fénye lehess.                                           Legyen áldott a Nap sugara, És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás A szeretetedre szomjasoknak,                                                   És legyen áldott támasz karod A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad, Minden hozzád fordulónak                                                     Legyen áldást hozó kezed Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod, Légy vigasz a szenvedőknek.                                                           Légy te áldott találkozás Minden téged keresőnek.                                                                   Legyen áldott immár Minden hibád, bűnöd, vétked.                                                                  Hiszen aki megbocsátja, Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben.                                                               Örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben.                                                                      Őrizze meg tisztaságod, Őrizze meg kedvességed.                                                                   Őrizzen meg Önmagadnak, és a Téged szeretőknek!


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/deb64712/domains/aaa-andras-advies-administratie.nl/public_html/wp-content/themes/TEMPLATE 42859/comments.php on line 10