HOLLANDIA: A NYUGDÍJ KÉRDÉSE

Az elmúlt napokban többen megkerestek a hollandiai nyugdíjra vonatkozó kérdésekkel. Átgondolva a kérdést, továbbá szem előtt tartva azt, hogy a téma nagy valószínűséggel másokat is (talán nem is keveseket) (a jelenben vagy a jövőben) érdekelhet, úgy döntöttem, hogy egy írásban foglalom össze. Illetve, a tisztelt érdekeltek széles körének rendelkezésére bocsátom. Bízom benne, hogy ezzel az írással, tájékoztató, figyelemfelhívó jellegéből adódóan, számos érintett és érdekelt életének, jövőjének jobbá tételéhez járulhatok hozzá. Kívánom, hogy mindenki haszonnal olvassa ezeket a sorokat. Lett légyen szó, akár önnön életéről, jövőjéről, akár egy barátról, egy kedves ismerősről, aki a múlt, a jelen vagy a jövő kapcsán érintett (lehet) a hollandiai nyugdíjazásban.

Hollandiában a nyugdíjrendszer három pillérre támaszkodik:

1.Az állami (alap-) nyugdíj                                                                                                               2.A ledolgozott évek alapján járó nyugdíj                                                                                         3.Az egyéni megtakarításból származó nyugdíj

A nyugdíj teljes összege tehát a fent említett három alapból jöhet össze. Ez a három alap, akár három, egymástól független vonulatként is felfogható. A nyugdíjas évei fele haladó polgár egyéni helyzete, döntése és hozzáállása alapján lehet részben vagy teljes egészében érintett és érdekelt e három nyugdíjalapban. A nyugdíj korhatárt megelőző időszakra vonatkozó személyes helyzet alapján összegyűlt és „érkező” összegek képezik a (majdan) havonta folyósításra kerülő nyugdíj teljes összegét. Rendkívül fontos tehát az, hogy a még tevékeny életkorban lévő polgár mennyiben (és milyen mértékben) érintett-e e három nyugdíjalapban. Illetve mennyit és mit tesz saját nyugdíjalapjának növelése érdekében.

Nézzük tehát a három nyugdíjalapot külön-külön.

1.Az állami (alap-) nyugdíj Az állami (alap-) nyugdíj holland (rövidített) megnevezése AOW (Algemene Ouderdomswet/Általános/mindenkire kiterjedő/idősügyi törvény). A holland köztudatban és társadalomban, a mindennapi beszéd keretében így ismeretes. Az „AOW” egy alanyi jogon járó nyugdíj alap, mint pl. a családi pótlék a gyerekekre nézve. Alapjában véve mindenkire vonatkozik, aki életének 15. és 65. éve között Hollandiában él (-t) vagy dolgozik/dolgozott. Eltérés abban az esetben mutatkozik, ha valaki élete ezen időszakának csak egy bizonyos részét élte Hollandiában. Ennek függvényében kerül tehát megállapításra, mindenkire nézve a neki járó állami nyugdíj összege. Azon személyek esetében, akik a vonatkozó időszaknak egy részét külföldön (azaz Hollandián kívül) élték le, a 100%-ból minden egyes évre vonatkozóan 2% levonásra kerül. Az állami nyugdíjra vonatkozó, 2012-vel bezárólag érvényes korhatár 65 év volt. 2013-tól kezdve, az új törvényi szabályozás értelmében, a korhatár évente egy hónappal emelkedik. 2013-ban tehát a korhatár 65 év és egy hónap. Az alapban járó összeg egyforma mindenkire nézve, aki a feltételnek megfelel. Irányadónak az éves minimálbér tekintendő. Ez 2013-ban 1.477,80 Euró / hó. Aki egyedülálló a minimálbér 70%-át kapja. Házaspárok esetében külön-külön 50-50%. Tehát együtt megkapják az érvényes havi minimálbért.

2.A ledolgozott évek alapján járó nyugdíj

A nyugdíjalapnak ez a része, az alkalmazotti munkaviszonyon, illetve munkaadón keresztül történik. A munkaadó szerződésben áll egy nyugdíjbiztosítóval, amelynél az alkalmazottai a nyugdíjalapjuk kapcsán biztosítva vannak. Ez adott esetben lehet az illető szakterület-/iparág (egyik) biztosítója. Ilyen esetben csoportos (jellegű) biztosításról beszélünk. A biztosító arra törekszik, hogy a csoport nyugdíj alapját előnyösen fektesse be, és kamatoztassa. Ami a biztosítottak számára egyfelől biztonságot, másfelől anyagilag előnyös helyzetet jelent. A munkaközvetítő irodák (uitzendbureau) esetében a nyugdíjbiztosító a StiPP. Aki (hollandiai) munkaközvetítő (uitzendbureau) által dolgozik Hollandiában, amennyiben ledolgozta az első 26 hetet („A” fázis) ugyanazon munkaközvetítőnél, utána kerül be a nyugdíjbiztosítási rendszerbe. Ehhez a minimális életkor 21 év. A 26. hét elteltével a munkaközvetítő iroda 2,6 %-ot fizet a munkavállaló nyugdíjalapjába. Ez a százalékarány az alapnyugdíjnak felel meg. Ha a munkaviszony meghaladja a 78 hetet („B” / „C” fázis), a havi nyugdíjalapi hozzájárulás a havi kereset kb. 7-8 % -ka. Ennek 2/3 részét az iroda, 1/3 részét a munkavállaló fizeti.

A munkaviszony megszűnése, és új munkaviszony kezdete esetén a munkavállaló a nyugdíjalapját „magával viszi”. Az előző nyugdíjbiztosítótól kapott kimutatást az új munkaadó nyugdíjbiztosítójához kell eljuttatni. Az évek múlásával a nyugdíjalapi hozzájárulás fokozatosan növekszik. A nyugdíjbiztosítók minden év lejárta után megküldik biztosítottjaik részére a nyugdíjbiztosítás aktuális kimutatását. A biztosított ennek alapján, látva, hogy (ha a helyzete változatlan marad) mennyi nyugdíjra számíthat, dönthet úgy, hogy (saját költségén) kiegészítő (nyugdíj-) biztosítást köt. Munkanélküli státuszban (WW-uitkering) (2011 január 01-je óta) a nyugdíjalap nem növekszik. Nincs befizetés/levonás erre a célra.

3.Az egyéni (célirányos) megtakarításból származó nyugdíj Alacsonyabb nyugdíj esetén indokolt lehet (illetve jól jöhet) egy (még időben elindított) kiegészítő nyugdíjalap. Alacsonyabb lehet a nyugdíj összege (az „AOW” és a ledolgozott évek alapján szerzett évek után járó nyugdíj megléte mellett), amennyiben az érintett részmunkaidőben dolgozott, esetleg elvált vagy életének egy szakaszában Hollandián kívül élt. Ilyen esetben nyugdíj kiegészítésként az ember saját kezdeményezése alapján a következő lehetőségekkel élhet: életjáradék, banki megtakarítás, életbiztosítás. Itt jegyzem meg, hogy a vállalkozók maguk kell, hogy saját részre nyugdíjbiztosítást kössenek.

*             *             *             *             *

Az említett három nyugdíjalap mellett a kérdés kapcsán említésre méltók még a következő nyugdíjformák: özvegyi nyugdíj, özvegynek és gyerekének járó nyugdíj, árva gyereknek járó nyugdíj (bizonyos esetekben/amennyiben mindkét szülő elhalálozott. A korai (65 év előtti) nyugdíjba vonulás bizonyos feltételek mellett lehetséges. Ez esetben minden év viszonylatában, amely a 65 éves életkorig még hátra van, 8%-kal kevesebb az érintett nyugdíja. Ha pl. valaki 59 éves korban szeretne nyugdíjba vonulni, kb. felét kapja a nyugdíjának, ahhoz képest, mint hogyha már elérte volna a törvény szerinti 65 életévét. Különben az állam senkit se’ bátorít arra, hogy a törvény szerinti nyugdíjkorhatárhoz képest korábban vonuljon nyugdíjba.

*             *             *             *             *

TOVÁBBI, A NYUGDÍJAS ÉVEKRE IS VONATKOZÓ SIKERES ÉS ÁLDÁSOS TEVÉKENYSÉGET KÍVÁNOK MINDEN TISZTELT ÉRINTETTNEK ÉS ÉRDEKELTNEK!

TOVÁBBI SZÉP NAPOT KÍVÁNOK A TISZTELT OLVASÓNAK!

E-mail: andras.info.2007@gmail.com

Like-Tetszik az oldal: https://www.facebook.com/AndrasLapohosNL.Holland.Administration.Consulting

TISZTELETTELJES ÜDVÖZLETTEL!

LAPOHOS ANDRÁS ügyvezető


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/deb64712/domains/aaa-andras-advies-administratie.nl/public_html/wp-content/themes/TEMPLATE 42859/comments.php on line 10