HOLLANDIA: A MUNKÁHOZ VALÓ JUTÁS ESÉLYEI, FELTÉTELEI, LEHETŐSÉGEI

Napjaink gyakori témája Hollandiában és azon kívül számos tisztelt érintett és érdekelt ember részéről, a hollandiai vonatkozású közösségi oldalakon, a személyes beszélgetésekben az, hogy hogyan, milyen feltételek mellett lehet Hollandiában munkához jutni. A kérdés kapcsán, egyéb ügyek mellett, Adminisztrációs/Ügyintéző és Tanácsadó irodánkhoz is számos kérdés, kérés és igény érkezik Hollandián belülről és kívülről egyaránt. Ez a széleskörű érdeklődés tette indokolttá részemről a témának ebben az írásban való viszonylag részletes kifejtését és összefoglalását. Illetve annak minél több tisztelt érintett és érdeklődő rendelkezésére való bocsátását. Célom tehát ezzel az írással az, hogy (a teljesség igénye nélkül) kézzelfogható, naprakész, tárgyilagos, korrekt és viszonylag kimerítő tájékoztatást nyújtsak a hollandiai munkakeresésben érintett és érdekelt embereknek. Akik a hollandiai munkához való jutás esélyei és feltételei felől érdeklődnek, vagy éppenséggel Hollandiában tervezik a jövőjüket. Akár úgy, hogy hollandiai tapasztalattal még egyáltalán nem rendelkeznek. Vagy, ha igen (mert talán korábban megfordultak már Hollandiában), tapasztalatuk nem egészen naprakész.

Másfelől az írás figyelmet fordít mindazon, már Hollandiában élő, jelenleg munka nélkül lévő, vagy esetleg nemsokára munkanélkülivé váló, illetve Hollandiában tevékenykedő, de váltani óhajtó vagy egy magasabb (élet-) szintre aspiráló (a korábbi egyéni /szakmai-/ tapasztalatnak jobban megfelelő, jobban fizető állás elnyerését), tehát az egyéni szakmai fejlődést szem előtt és fontosnak tartó emberekre is. Akiket rövidebb-hosszabb ideje ugyancsak foglalkoztat egy (új) álláshoz, egy jobb (munka- és kereseti) lehetőséghez való jutás esélye Hollandiában.

Ugyanakkor tisztelettel jegyzem meg, hogy noha ez az írás elsősorban a hollandiai (munka-) követelményekre és lehetőségekre összpontosít, kétségkívül számos szempontja más országokra vonatkozóan is felhasználható a témában érdekelt emberek részéről. Bízom benne, hogy mindenki, aki elolvassa és érintett a hollandiai munkához való jutás kapcsán, számos hasznos gondolattal, ötlettel és megfelelő ismerettel lesz gazdagabb. Vagy akár meghatározó is lehet ez az írás a jelenére és jövőjének alakulására nézve. Illetve, annak tervezésére, az egyéni célok napirendre tűzésére és azok mielőbbi elérésére nézve.

A téma jellegéből adódóan, itt jön elő az a rendkívül lényeges szempont, amellyel külföldi (magyar) munkakeresőként Hollandiában (vagy pl. egy másik országban) mindenekelőtt számolnom kell. Mégpedig az, hogy az „érkezéskor” mit hozok, mit hoztam magammal. Mivel rendelkezem, mint munkakereső, ami egy új munka elnyerésénél hasznos lehet számomra? Úgy is fogalmazhatok (és kérdezhetek), hogy „Mit tettem le eddig az asztalra”, ami számomra releváns lehet a hollandiai jövő pozitív alakulása szempontjából nézve? Mennyire állok készen egy hollandiai munka (vagy egy jobb munka) elnyerésére? Nevezetesen jelen emberi és szakmai értékeimet (tapasztalat, nyelvismeret, egyéni tulajdonságok stb.) tekintve, (a hollandiai munkakeresők képzeletbeli háromszögében (mondjuk így jelképesen fogalmazva) hol találtatom? Legeslegalul, valahol fentebb vagy egészen fent? Az alsóbb szinten vannak, azok, akik minimális releváns értékkel rendelkeznek egy hollandiai munka elnyerése szempontjából. Másképpen fogalmazva nem beszélik a holland nyelvet (vagy pl. az angolt), nincs releváns szakmai tapasztalatuk, kevésbé felkészültek, emberi tulajdonságaik nem igazán „segítik őket közelebb” egy (jobb) munka elnyeréséhez. Amennyiben ezen a szinten vagyok, számolnom kell azzal, hogy itt „nagy a tumultus”, sok a versenytárs, az esélyem pedig kevés, hogy munkához jutok. Igaz, ennek ellenére, nem lehetetlen.

A magasabb szinteket már egyre kevesebben találtatnak, és az esélyeim is nőnek. De ugyanakkor ott is (minél) jobbnak kell bizonyulnom, a velem együtt aspirálókkal szemben. A célom tehát az kell, hogy legyen (amennyiben valóban esélyes akarok lenni), hogy minél magasabb szintre kerüljek, és a „szintemen belül is” a lehető legjobbak közé tartózzak. Legyek képes meggyőzni a (potenciális) munkaadót, arról, hogy jobb vagyok, mint a velem együtt pályázók, illetve, hogy rám, mint minőséget és mennyiséget produkáló komoly és megbízható munkaerőre, igazán számíthat a szóban forgó állás kapcsán.

Nézzük tehát mindenekelőtt a legfontosabb tényezőt egy hollandiai munka elnyerése tekintetében: a nyelvismeret követelményét.

1.A holland nyelvismeret szerepe (és követelménye)

A holland nyelv ismerete döntő fontossággal bír a hollandiai munkához való jutás tekintetében. Nem kívánom itt azt hangsúlyozni, hogy a holland nyelvet (helytelenül fogalmazva) „perfektül” (helyesen inkább felsőfokú/irodalmi) szinten kellene ismerni egy munka elnyeréséhez. Noha egy magas szintű nyelvismeret, amennyiben adott természetesen dicséretesnek mondható, és jól jöhet egy pályázó esetében. De a nyelv nehézségét tekintve tudjuk, hogy ez nem igazán jellemző. Maradjunk tehát a kérdés itteni, releváns megközelítésénél. A munkavállalás és a holland társadalomban való elindulás, megkapaszkodás és (viszonylagos) elboldogulás szempontjából nézve a holland nyelvnek két szintjét tartom fontosnak, irányadónak, illetve elfogadhatónak. Az első (és alacsonyabb) az, amelynek birtokában az állásra pályázó (egy bizonyos fokú /elégségesnek mondható/ nyelvi- és pályázati felkészítés után) „bevállal” egy holland nyelven zajló pályázati beszélgetést a lehetséges munkaadóval. Szókincse korlátozott ugyan, a nyelvtani kérdésekkel sincs (még) a helyzet magaslatán, mondatai számos hibát tartalmaznak, de „meg tud” (illetve, meg „mer”) szólalni hollandul. Azaz, noha hibásan, de (tömören) el tudja mondani a beszélgetés keretében a személyével, a tapasztalatával és a leendő munkával kapcsolatos legfontosabb szempontokat. Valamint nagyjából megérti az elhangzó szöveget, és a feltett kérdésekre válaszolni tud. Ezzel a (természetesen kezdetleges jellegű és további fejlesztést igénylő) holland nyelvismereti szinttel (főleg ha szakmailag és emberi tulajdonságai révén is képes önmagát „felfele srófolni”; továbbá ha némi jóindulat is van iránta a potenciális munkaadó részéről) már eséllyel pályázhat egy munka elnyeréséért. Már tud hivatkozni, arra, hogy „rendelkezik holland nyelvismerettel”, és azt bizonyítani is tudja a felvételi beszélgetés során a (potenciális) munkaadója fele.

A másik, magasabb szint az, amelyet a pályázó, mondjuk legalább 2-3 (vagy esetleg több) évi hollandiai tartózkodás és tapasztalat után érhet el. Ennek az időnek természetesen, annyiban lehet komoly szerepet tulajdonítani (mert bizonyos értelemben egy ilyen lehetőség sem garancia) egyfelől, amennyiben az adott személy mindez idő alatt, olyan munkaközösség (ek)ben tevékenykedett Hollandiában, ahol naponta lehetősége nyílt a holland nyelv használatára és annak elmélyítésére. Valamint, hogy élt ezzel a rendkívül fontos, adott lehetőséggel, továbbá más téren is tett, azért hogy nyelvismeretét folyamatosan gyarapítsa. Úgy is mondhatjuk, hogy holland-, nyelvi értelemben vett fejlődését naponta komolyan vette. Élt a lehetőségekkel, és nyelvismereti előrehaladását szem előtt tartva, az áldozathozataltól sem riadt vissza. Hanem (a már említett munkahelyi lehetőségek mellett) különféle értékeit fektette bele, annak érdekében, hogy a holland nyelvismeret terén mielőbb és minél jobb eredményt érjen el. Pl. anyagiak, szorgalom, idő, energia stb. befektetése által.

Az angol nyelvismeret szerepe

Az angol nyelvismeret szükségmegoldásként/ugródeszkaként releváns lehet egy hollandiai munka elnyerésénél. Pl. az indulás vagy egy váltás esetén. Egy ideiglenes (pozitív értelemben vett) hivatkozási alap az idegen nyelvismeret terén. Több, mintha az ember nem beszél idegen nyelvet, ugyanakkor „semmit sem jelent” ott, ahol a holland nyelv ismerete követelmény. Vagy akkor, amikor munkakeresés közben az első kérdés feléje az, hogy „beszél-e hollandul”? A (potenciális) munkaadótól és a munka jellegétől függ. E tekintetben érdemes tudni, hogy mintegy másfél/két éve (általánosságban illetve széles körben szem előtt tartva a hollandiai munkapiacot, annak követelményeit) az angol nyelvismeret már egyre kevésbé elegendő, ahhoz, hogy az embert felvegyék egy új (ipari jellegű) állásra. Kivételek persze lehetnek. Ha a munkát kereső „rátalál” egy ilyen helyre. Vagy esetleg a jelenlegi helyzet ellenére mégis elfogadják az angol nyelvismeretet. Ez azt is jelenti, hogy a munkakeresés ideje megnövekszik, elhúzódik, mert az esélyek (ahol az angol nyelvismeretet mint nyelvi feltételt elegendőnek tartják) országszerte (egyre) „szűkösebbek”. A munkaadótól, a megrendelőtől, a munka jellegétől és tegyük hozzá „a szerencsétől (is)” függ.

Ugyanakkor a tényekhez az is hozzátartózik, hogy vannak olyan külföldi munkavállalók Hollandiában, akik (talán évek óta) úgymond „megélnek” az angol nyelvismerettel egy hollandiai munkakörben. De munkakeresőként vagy már Hollandiában tevékenykedőként (főleg ha hosszú távra tervezek) számomra ez nem (lehet) irányadó. Gondoljunk bele, ha „reped a léc”, azaz a munkájukkal kapcsolatosan bejön egy „krach” (a jelen körülmények között) mi vár ezekre az emberekre? Egyértelmű, hogy nemkívánatos, nehéz helyzetbe kerülnek. Mégpedig a holland nyelv ismeretének, követelményének kérdésével. Amely egyre nyomatékosabban első rendű követelmény Hollandiában minden munkát kereső iránt. Tehát egy új munkához való jutásuk (talán nem túlzás azt mondanunk) nagyon nehézzé (vagy éppenséggel lehetetlenné) válik. Mezőgazdasági munka esetén, az angol nyelvismeret elegendő (lehet). De ezt sem lehet egyértelműen kijelenteni.

A német nyelvismeret

A német nyelvismeret (leszámítva az esetleges releváns álláshirdetéseket) a holland-német határ vonzáskörzetében, jobbára mezőgazdasági munka elnyerésénél lehet releváns. További hollandiai munkalehetőségek esetében szórványosan fordul elő.

Nyelvismeret nélkül

Köztudott, hogy Hollandiában vannak jelenleg (talán nem is kis számban) olyan munkavállalók (pl. lengyelek, magyarok, csehek, szlovákok stb.) is, akik idegen nyelv ismerete nélkül munkaviszonyban vannak. Akik a holland (vagy esetleg az angol) nyelv ismerete nélkül jutottak (jobbára évekkel ezelőtt) munkához, és jelenleg is alkalmazotti viszonyban vannak. Az ilyen esetekről azt érdemes tudni, hogy amikor ezek az emberek nyelvismeret nélkül (is) munkához jutottak, akkor a jelenlegi holland nyelvi (szigorú) követelmények még „sehol nem voltak”. Más volt a helyzet: több munka (-lehetőség), kevesebb munkakereső, szükség volt emberekre, és felvették őket. Az illető alkalmazottak az évek folyamán a munkafeltételeknek megfeleltek, és most (még) folytathatják a munkájukat. Valameddig. Talán, amíg jön egy leépítés. De ha netán egyik napról a másikra munka nélkül maradnak, akkor (az új munkahely megkeresése kapcsán) azonnal a (holland) nyelvismeret hiányának problematikájával találják szembe magukat.

Mindemellett tudva lévő, hogy a mai időben sem kizárt a munkához való jutás esélye a holland (vagy angol) nyelvismerettel nem rendelkező munkakeresők számára sem. Pl. egy megbízható barát vagy egy ismerős közvetítése által. A szakmai megfelelés és a munkaadó némi jóindulata, illetve „rábólintása” által. Legvégső esetben tehát ezzel a lehetőséggel is érdemes számolnia, és élnie annak, aki (esetleg sürgősen) munkához szeretne jutni Hollandiában. Nem csoda tehát, hogy saját felelősségükre sokan így is belevágnak a hollandiai munkakeresés műveletébe. Azonban nyelvismeret nélkül lenni, tevékenykedni, és élni Hollandiában? Nem részletezem. A tisztelt olvasó (esetleges) tapasztalatára és/vagy fantáziájára bízom, hogy egy ilyen állapot mit jelenthet. Ugyanakkor természetesen mindenkinek magán ügye.

Megjegyzendő, hogy az a tény, hogy esetleg a nyelvet épp tanulom, egy munkaadó szempontjából nem bír jelentőséggel. Tehát az esélyeimet egyáltalán nem növeli. Hasonlóképpen lényegtelen az is, hogy milyen egyéb képzésekkel (diplomákkal) szakmai-/élettapasztalattal rendelkezem, azaz „sokrétű” vagyok. Csak annak van jelentősége, amit per pillanat a szóban forgó munkát illetően, „le tudok tenni az asztalra”.

A nyelvismeret tehát döntő fontossággal bír egy munka elnyerése, vagy (amennyiben a munkakereső „nem rendelkezik vele”) a lehetőség elvesztése terén.

További lényeges szempontok

Általános szempont a munkát keresők részéről, hogy mielőbb szeretnének munkához jutni. Ez érthető, hisz az áhított (jobb) kereseti lehetőségről van szó. Ám a dolog nem ilyen egyszerű. Egyfelől érdemes tudni, hogy Hollandiában a dolgok, az ügyek megoldása alapban sem megy gyorsan. Hanem nagyon „ráérősen”. A jelenleg még folyamatban lévő gazdasági válság a munkaadóknak/a munkaközvetítő irodáknak kedvez. Természetesen nem a munka mennyisége szempontjából. Mert a lehetőségük és a mozgásterük nagymértékben lecsökkent, számos korábbi megbízásuk megszűnt az utóbbi években. A „kedvezés” azt jelenti, hogy a (lehetőségekhez képest túlságosan) nagyszámú munkát kereső emberből tudnak választani. Nevezetesen azokra a munkakeresőkre „buknak”, akik az ő elvárásaiknak és igényeiknek (na meg a megrendelőiknek) a lehető legjobban megfelelnek. Azokra, akikkel nincsenek „nyelvi-megértési problémáik”, akik rendelkeznek a (szakmailag) elvárt tapasztalattal, motiváltak, jó munkabírással rendelkeznek, illetve láthatóan (az elvárásoknak megfelelően) tanulékonyak, rugalmasak, tudnak csapatban és egyénileg is dolgozni, illetve további személyi tulajdonságaikat tekintve (a szóban forgó munka szempontjából nézve) ígéretesek, pozitívak.

Amit tehetek

Mit tehetek tehát, amennyiben Hollandiában munkához vagy egy jobb munkához szeretnék jutni? Illetve, ha már rendelkezem néhány évi hollandiai tapasztalattal, és egy magasabb szintre aspirálok? Azaz, a folyamatos fejlődésem fontos szempontja a mindennapi életemnek, és szeretnék (egyre) „többet kihozni magamból”, netán egy korábbi célomat, kiváló ötletemet valóra váltanom?

Amennyiben rendelkezem holland nyelvismerettel, de a szintem még nem igazán felel a céljaimnak, akkor természetesen tovább kell fejlesztenem magam. Ha még nem rendelkezem a holland nyelvismeret alapszintjével sem, az a legbölcsebb, ha azonnal (vagy mielőbb) hozzáfogok a nyelv tanulásához, és azon vagyok, hogy tudásomat egyre jobban megalapozva, mielőbb egy minél magasabb szintre jussak. Ez természetesen áldozathozatallal jár (amelyre fentebb már történik utalás), de ha fontos a jövőm, a célom, az előrehaladásom, a boldogulásom, akkor nem szabad haboznom ebben a tekintetben (sem).

Amennyiben a nyelvtanuláshoz úgymond, „nincs időm”, mivel sürgősen munkához kellene jutnom, akkor elsősorban a (leendő) munka elnyerésére kell összpontosítanom. De ha hosszú távon céljaim, terveim vannak Hollandiában a holland nyelv elsajátítását ajánlatos (a már esetleg meglévő munkám folyamatos ellátása mellett) első rendű prioritásként kezelnem napi tevékenységem és életem folyamán. Hogyha ezt teszem (a helyzetemtől és elképzeléseimtől függően), lényegében a hollandiai jövőmet készítem elő, építem, a munkapiaci (vagy társadalmi) pozíciómat, helytállásomat, és egyben a további, jövőbeni esélyeimet is növelem és erősítem.

Ha tehát van „behozni valóm” a holland nyelv ismerete tekintetében érdemes mielőbb nekilátnom a tanulásnak. Érdemes, jelképesen fogalmazva, „a télre már tavasztól készülnöm”. Így nagy valószínűséggel elkerülhetem a munkával vagy annak (esetleges) elvesztésével és a további elhelyezkedéssel járó buktatókat és kellemetlen meglepetéseket. Arról nem is beszélve, hogy ez által óriási lépést teszek előre a holland társadalomba való beilleszkedésem, és a boldogulásom elérése tekintetében is.

Természetesen a holland nyelvnek egy jó (vagy akár magas szintű) ismerete sem garancia egy munka megszerzése (vagy megtartása) tekintetében. De elsősorban érdemes arra gondolnom, hogy ebből a szempontból nézve nem vagyok hátrányban (sőt sokakkal szemben épp előnyben vagyok) azokkal szemben, akik hozzám hasonlóan pl. munkát keresnek Hollandiában, vagy (velem együtt) egy adott álláshirdetésre jelentkeznek. Ez pedig nagy nyereség, és akár egy új állás elnyerésének a „garanciája”, letéteményese is lehet számomra. Jó és némileg megnyugtató tehát, ha a holland nyelvismeretet (természetesen anélkül, hogy elbíznám magam, és lemondanék a további fejlődésemről), mint életem egyik elért eredményét (a szó nemes értelmében) „kibiflázhatom”. A tét óriási, és érdemes érte nap, mint nap (mindent) megtennem.

A Hollandiába való indulás gondos előkészítése

Rendkívül fontos kérdés. Aki indulni készül Hollandiába, feltétlenül tegyen meg mindent a jövetelének óvatos, megnyugtató, reményt keltő és biztonságos előkészítés érdekében. Vaktában semmiképpen nem szabad elindulni. Elegendő pénz legyen nála, a szállása legyen biztosított, és lehetőleg a leendő munka is. Különben a munka megtalálása akár hetekbe is beletelhet. Kellő előkészítés nélkül tehát, fennáll az a rizikó, hogy a tisztelt munkát kereső lelkesedése, több hetes eredménytelen keresés után gyorsan tovaszáll, és keserves csalódásban lesz része. Nagyon sokan megjárták már sajnos, akik eme szabályokhoz nem tartották magukat.

Távlati kilátások és célok

Ha már egy ideje Hollandiában tevékenykedek, és rendelkezem egy bizonyos fokú tapasztalattal, továbbá a holland nyelv ismeretének egy elfogadható szintjével, akkor joggal gondolkodhatom a „további” lépésekben. Joggal tervezhetek szakmailag a jövőre nézve. Kitűzhetem egy jobb és magasabb életszínvonal elérését. Kereshetem annak a lehetőségét, hogy hogyan helyezkedhetek el a (-z „igazi”) szakmámban (amennyiben ez eddig nem jött össze). Vagy elkezdhetem egy kiegészítő-, vagy egy-, a személyemnek és terveimnek megfelelő képzés elvégzését. Esetleg magánvállalkozást indíthatok. Ami számos jelenleg Hollandiában élő magyar embernek komoly „kiugrási lehetőség” a munkához való jutás vagy egy korábbi ötlet és elképzelés megvalósítása terén. Egyre többen élnek is ezzel a lehetőséggel. De fontolóra vehetem akár felsőfokú/egyetemi (kiegészítő vagy egy új szakterületre vonatkozó diploma megszerzését szolgáló) tanulmányok folytatását.

Amennyiben tehát időben meghoztam a szükséges áldozatokat, és kellő mértékben belefektettem a jövőmbe, áldozatokat is hoztam a céljaim érdekében, az esélyeim fokozatosan kibővülnek. Érdemes tehát már a jelenben távlatokban gondolkodnom, célokat kitűznöm, és azokra összpontosítva mindent megtennem, ami rendelkezésemre áll, hogy azok mielőbb valósággá legyenek hollandiai (vagy máshol zajló) életemben.

KÍVÁNOK EZEN ÍRÁS MINDEN TISZTELT OLVASÓJÁNAK KELLŐ BÖLCSESSÉGET A MEGFONTOLT, HELYES, JÓ, HOSSZÚ TÁVÚ ÉS EREDMÉNYRE VEZETŐ DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁHOZ!

TOVÁBBÁ SOK SIKERT A HOLLANDIAI INDULÁSHOZ, LETELEPEDÉSHEZ, BEILLESZKEDÉSHEZ, VÁLTÁSHOZ, GYARAPODÁSHOZ ÉS BOLDOGULÁSHOZ!

A KITŰZÖTT CÉLOK MIELŐBBI, MARADÉKTALAN ELÉRÉSÉHEZ!

SZÉP NAPOT, EREDMÉNYES ÉS ÁLDÁSOS TEVÉKENYSÉGET, VIRÁGZÓ JELENT ÉS JÖVENDŐT MINDEN TISZTELT ÉRINTETTNEK, MINDANNYIUNKNAK HOLLANDIÁBAN VAGY AKÁR EGY MÁSIK ORSZÁGBAN! OTT, AHOL ZAJLIK MINDENNAPI ÉLETÜNK!

Tiszteletteljes üdvözlettel!

Lapohos András ügyvezető

Like-Tetszik az oldal: https://www.facebook.com/AndrasLapohosNL.Holland.Administration.Consulting

HOLLANDIAI VONATKOZÁSÚ ÜGYEIVEL FORDULJON BÁTRAN IRODÁNKHOZ!

SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT ÜGYEI KAPCSÁN!

“ANDRAS ADVIES & ADMINISTRATIE”

„ANDRÁS TANÁCSADÁS & ÜGYINTÉZÉS & ADMINISZTRÁCIÓ”

E-mail: andras.info.2007@gmail.com

http://www.aaa-andras-advies-administratie.nl/magyar/udvozlet/


Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/deb64712/domains/aaa-andras-advies-administratie.nl/public_html/wp-content/themes/TEMPLATE 42859/comments.php on line 10