WELKOM

WELKOM BIJ „ANDRAS ADVIES EN ADMINISTRATIE”!

“ANDRAS ADVIES EN ADMINISTRATIE is een particuliere onderneming gevestigd in Utrecht. Het doel van de onderneming is het verlenen van diensten op het gebied van advies geven, administratie en vertegenwoordiging. Ook kunt u bij ons terecht voor het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse gewoonten, waardoor een vlotte integratie in de Nederlandse maatschappij bereikt kan worden. Zowel aan particulieren als bedrijven vanuit geheel Nederland en vanuit het buitenland bieden wij graag onze diensten aan.       

De stichter, eigenaar en manager van deze onderneming is András Lapohos. András Lapohos is getrouwd. Met zijn vrouw hebben ze een zoon. Hij is afgestudeerd op het gebied van protestantse theologie en in ethiek, antropologie en sociale studies. In Nederland zijn allebei zijn diploma’s op MA (Master) niveau erkent. Ook is hij bevoegd als docent Godsdienst/Levensbeschouwing en Maatschappijleer binnen het algemeen voortgezet onderwijs. Hij heeft vele jaren ervaring op het gebied van advisering en administratie. Deze ervaring heeft hij onder andere opgedaan tijdens zijn universitaire opleidingen, de verschillende kerkelijke en maatschappelijke functies die hij heeft vervuld en door voortdurende zelfstudie. 

Bij de werkzaamheden van András Lapohos staat de mens centraal. Ieder met zijn eigen lopende zaken en problemen. Hij kenmerkt zich door openheid, toewijding en door correct en betrouwbaar gedrag. Zijn doel is de zaken en problemen van zijn klanten zo snel mogelijk in behandeling te nemen en op te lossen, en daarmee een bijdrage te leveren aan het welzijn van zijn klanten.

Bent u van plan naar Nederland te komen of bent u al in Nederland gevestigd? Wilt u uw kansen op een bestaan  in Nederland vergroten? Of wilt u uw leven in Nederland, uw rechten, verplichtingen en mogelijkheden helemaal helder en op orde krijgen? Wilt u uw persoonlijk en vakkundig leven in balans krijgen? Of wilt u mischien uw huidige situatie verbeteren? Wilt u ondersteuning bij het oplossen van eventuele problemen betreffende uw werk, uw gezinsleven en in een goede relatie met uw omgeving?

Wilt u het beste uit uzelf halen? Wilt u uw eventuele achterstand betreffende de Nederlandse taal verkleinen? Of wilt u kennis maken met de typische Nederlandse cultuur en gewoonten en daarmee uw integratie in Nederland makkelijker maken? Wilt u begeleiding bij de het vinden van een passende baan? Wilt u uiteindelijk een succesvolle burger van de Nederlandse maatschappij zijn?

Zo ja, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op!