ÜDVÖZLET

I  S  T  E  N    H  O  Z  T  A    H  O  N  L  A  P  U  N  K  O  N !

“ANDRÁS ADVIES EN ADMINISTRATIE” azaz  ANDRÁS TANÁCSADÁS / ÜGYINTÉZÉS ÉS ADMINISZTRÁCIÓ egy magánvállalkozás Hollandiában, Utrecht központtal. A vállalkozás célja adminisztrációs-, képviseleti- és ügyintézési szolgáltatások, valamint holland nyelvi- és kulturális jellegű (azaz a holland társadalomba történő beilleszkedést szolgáló) felkészítés nyújtása minden érdekelt ügyfél számára. Tevékenységünk egész Hollandiára kiterjed. Szolgáltatásaink hollandiai és külföldi magánemberek és cégek  igényeire és megbízatásaira egyaránt vonatkoznak.

E magánvállalkozás alapítója, tulajdonosa és ügyvezetője, szellemiségének, kultúrájának alakítója Lapohos András. Lapohos András nős, feleségével egy fiúgyermeke van. Protestáns teológiai, valamint Etika-ember- és társadalomismeret egyetemi végzettséggel, továbbá Etika tanári diplomával rendelkezik. Hollandiában mindkét egyetemi diplomája Mester fokozaton (MA) elismert, és Hittan- és Társadalomtudomány középiskolai szintű tanári-oktatási jogosultsággal rendelkezik. Hosszú évek élet- és szakmai, ezen belül adminisztrációs-, tanácsadási- és ügyintézési tapasztalatát mondhatja magáénak. Széleskörű tapasztalatát egyetemi képzései, egyházi- és lelki-gondozói szolgálata, közösségvezetői-, közéleti- és szakmai tisztségei, adminisztrációs tevékenysége mellett, különféle tanfolyamokon és folyamatos önképzés révén alapozta meg.

Lapohos András mindennapi érdeklődésének és tevékenységének középpontjában maga az „e m b e r” áll. A hozzá forduló „e m b e r” a maga gondjaival, problémájával, ügyével. Ennek jegyében mindennapi tevékenységét, emberi- és üzleti kapcsolatait a nyitott, tiszta lelkű magatartás, a másik félhez való odafordulás, a hatékonyság, a lelkes, pontos és korrekt, a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló hozzáállás határozza meg. Nem titkolt célja, jelenbeli, e vállalkozáson keresztül végzett tevékenysége által is, minden hozzáforduló „e m b e r” ügyének felkarolása és mielőbbi megoldása mellett, a tisztelt „ü g y f é l” boldogulásának elősegítése, támogatása a rendelkezésére álló lehetőségek és eszközök függvényében. E vállalkozás ügyvezetőjeként  így áll készséggel minden ügyfele szolgálatára. Így tartja szem előtt, és képviseli a tisztelt ügyfeleinek ügyeit, érdekeit, boldogulását. 

Ön is Hollandiába készül? Vagy már Hollandiában zajlik az élete? Különféle kérdések foglalkoztatják önmaga vagy szerettei hollandiai jövőjét illetően? Szeretné tisztán látni (további) esélyeit, lehetőségeit, jogait és kötelességeit? Szeretné hollandiai életét, jövőjét biztonságos mederben látni és tudni? Szeretné magán- és szakmai életét, lelki világát harmonikussá, kiegyensúlyozottá tenni? Vagy esetleg szeretne váltani jelenlegi helyzetéhez képest?  Netán egy jobb, biztosabb, előnyösebb hollandiai lehetőséget megragadni?

Szeretné a lehető legtöbbet kihozni önmagából hollandiai tevékenysége kapcsán? Szeretné nyelvi-, kulturális-, információs- vagy egyéb jellegű hátrányait mielőbb leküzdeni, és önmaga mögött tudni? Szeretne mihamarabb a holland munkaerőpiac versenyképes és a holland társadalom sikeres tagja lenni?

Szeretné hollandiai vonatkozású, a munkájával, társadalmi életével, lakhatásával, családi életével, családtagjaival és szeretteivel kapcsolatos vagy egyéb jellegű ügyeinek gyors, pontos és megbízható megoldását?

Ha igen, akkor  lépjen kapcsolatba velünk mielőbb!   

Bátran és bizalommal fordulhat hozzánk hollandiai vonatkozású kérdéseivel, gondjaival, ügyével! Naprakész, pontos, megbízható, hatékony, az Ön személyére, helyzetére és ügyére szabott megoldást kínálunk Önnek!

Készséggel várjuk jelentkezését!

A  A  A

ANDRÁS ADVIES EN ADMINISTRATIE